شرکت تکوین پژوه مهام به منظور پشتیبانی از مشتریان و تامین نیاز آنها به روغن­های خلاء اقدام به ارائه انواع روغن­های مورد استفاده در پمپ­های خلاء گوناگون از قبیل روتاری، روتز و دیفیوژن نموده است.

این روغن­ها از تولید کنندگان معتبر و با نظارت کیفی کارشناسان شرکت تهیه می شوند و پس از تایید انطباق با الزامات فنی و کیفی با بسته بندی­ شرکت تکوین پژوه مهام در حجم­های مختلف در دسترس هستند.

کد

کاربرد

PO - R10

این روغن برای استفاده در پمپ­های روتاری پیستونی (Rotary Piston)و روتاری پره­ای (Rotary Vane)اعم از تک مرحله ای (Single Stage)و دو مرحله­ای (Double Stage)در کاربردهای معمولی و غیر حساس مناسب می باشد.

PO - R46

در پمپ­های روتاری پره­ای (Rotary Vane)اعم از تک مرحله ای (Single Stage)و دو مرحله­ای (Double Stage)و در کاربردهای معمولی و غیر حساس بیشتر در پمپ­های با سایز کوچک به کار می رود.

PO - R62

برای استفاده در پمپ­های روتاری پیستونی (Rotary Piston)و روتاری پره­ای (Rotary Vane)اعم از تک مرحله ای (Single Stage)و دو مرحله­ای (Double Stage)و پمپ­های روتز (Roots Pumps)با سطح کیفی بالا در کاربردهای معمولی و حساس مناسب است.

PO - R62+

برای استفاده در پمپ­های روتاری پیستونی (Rotary Piston)و روتاری پره­ای (Rotary Vane)اعم از تک مرحله ای (Single Stage)و دو مرحله­ای (Double Stage)و پمپ­های روتز (Roots Pumps)با سطح کیفی بالا در کاربردهای حساس توصیه می شود.

PO - R77

این روغن برای استفاده در پمپ­های روتاری پره­ای (Rotary Vane)تک مرحله ای (Single Stage)در کاربردهای معمولی و غیر حساس مناسب است.

PO - D300

از نوع روغن­های دیفیوژنی مینرال و حساس به اکسیداسیون بوده و برای استفاده در پمپ­های دیفیوژنی (Diffusion Pumps)در سایزها و کاربردهای مختلف توصیه می شود.

PO - D704

این روغندارای منشاء سیلیکونی و مقاوم به اکسیداسیون است و برای استفاده در پمپ­های دیفیوژنی (Diffusion Pumps)در سایزها و کاربردهای مختلف پیشنهاد می گردد.