ما طيف گستره اي از خدمات را جهت برآورده کردن نياز مشتريان خود ارائه مينمائيم

تامين قطعات يدکي

تعميرات کليه تجهيزات و ادوات خلاء

خدمات اجاره تجهيزات

ارائه خدمات در محل مشتريان

خدمات بازسازي