طراحی و ساخت انواع محفظه های خلاء استاندارد در اشکال مختلف مکعب، استوانه عمودی، استوانه افقی یا دیگر اشکال سفارشی در سایزهای مختلف و بدون محدودیت در ابعاد