در راستای برآوردن نیازهای مشتریان در کاربردهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی شرکت تکوین پژوه مهام امکان طراحی و تامین پکیج ها و کوپل های گوناگون از ترکیب پمپ های خلاء مختلف را ایجاد نموده است.

این پکیج ها می توانند حسب نیاز، ترکیب پمپ های روتاری (RVVAC) و روتز (ROVAC) به عنوان پکیج تامین کننده خلاء اولیه یا پمپ های روتاری (RVVAC) و دیفیوژن (DIVAC) برای دستیابی به خلاء بالا در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی و باشند.