اتصالات خلاء با توجه به نوع اتصال فلنچ در خانواده های زیر دسته بندی می شوند :

  • ISO-K
  •  ISO-KF
  • ISO-F
  • ISO-CF

این اتصالات شامل انواع سنترینگ رینگ، کلمپ، اتصال تبدیل، زانویی، سه راهی، چهارراهی، بیلوز و .. هستند.با توجه به تنوع اتصالاتی که در صنعت خلاء به کار می رود، شرکت تکوین پژوه مهام اقدام به استانداردسازی گروهی از این محصولات که کاربرد گسترده تری دارند نموده است و آنها را با متریال Stainless Steel 304ارائه می نماید. اما به صورت سفارشی امکان تامین هر گونه اتصالی از متریال­های دیگر نظیر S.S.316، S.S.316Lو ... نیز وجود دارد. همچنین از لحاظ فرم و ابعاد نیز توانایی تامین اتصالات خاص به صورت اختصاصی و سفارشی نیز مهیاست.در جدول­هایی که در ادامه آمده اند، گروه محصولات استاندارد با ذکر مشخصات فنی آمده است.